งานกฐิน จัดขึ้น ณ ที่พักสงฆ์ป่าสัจจะบูชาธรรม
สามารถดูแผนที่ได้ที่ http://sajjabuchadham.wordpress.com/about/

กำหนดการ วันเสาร์ที่ 10 พย.55
เวลา 07.30 น. คณะศรัทะาร่วมทำบุญตักบาตร
เวลา 09.00 น. ตั้งองค์กฐินสามัคคี ณ ที่พักสงฆ์ป่าสัจจะบูชาธรรม
เวลา 10.30 น. ร่วมปฏิบัติธรรม (บวชชีพราหมณ์)
เวลา 19.30 น. คณะศรัทธาร่วมทำวัตรเย็น

เวลา 21.00 น. ร่วมฟังธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์ชัยกิจ เตชวโร
เวลา 22.00 น. ร่วมปฏิบัติธรรมกรรมฐานตลอดคืน
วันอาทิตย์ที่ 11 พย.55
เวลา 07.30 น. คณะศรัทธาร่วมทำบุญตักบาตร
เวลา 10.19 น. พิธีทอดกฐินสามัคคี
About these ads